CLOSE

Savory Mushroom Cake | Akis Kitchen

Source: Akis Petretzikis (Glomex)

Recipe: https://akispetretzikis.com/en/catego... Akis eshop: https://akiseshop.com/en Chef: Akis Petretzikis Director: Leonidas Pelivanidis Production: Akis Petretzikis Ltd. Official website: https://akispetretzikis.com/ Facebook Page: https://www.facebook.com/akispetretzi... Twitter: https://twitter.com/a_petretzikis?lan... Instagram:https://www.instagram.com/akis_petret... Pinterest: https://www.pinterest.com/akispetretz... Video Editor: Mihalis Barbaris Featured Partners: Mary-Rose Andrianopoulou, Giannis Mpourodimos, Katerina Vasilakopoulou, Maria Vasilakopoulou, Kellina Dimitriadi, Markos Papakostantinou, Giannis Margaris, Eri Christogianni, Anna-Maria Volanaki, Michalis Zanakis, Kyriakos Papaemmanouil

Leave a Reply