CLOSE

Bass ceviche | Akis Kitchen

Source: Akis Petretzikis (Glomex)

Chef: Akis Petretzikis Director: Leonidas Pelivanidis Production: Akis Petretzikis Ltd Video Editor: Mihalis Barbaris Featured Partners: Mary-Rose Andrianopoulou, Giannis Mpourodimos, Katerina Vasilakopoulou, Maria Vasilakopoulou, Kellina Dimitriadi, Markos Papakostantinou, Giannis Margaris, Eri Christogianni, Anna-Maria Volanaki, Michalis Zanakis, Kyriakos Papaemmanouil

Leave a Reply